• Yenişehir Belediyesi
  • /
  • Emlak İstimlak
                                      emlak

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Tel : 0324 327 33 00 Dahili : 2180

Emlak İstimlak Müdürlüğü özet olarak : İmar planına uygun olarak imar parsellerinin oluşturulması için yapılaşmamış olanlarda İmar Kanununun 18. maddesi uygulamasını yürütür. Bu uygulama ile yol, yeşil alan, otopark ve çocuk oyun alanlarının belediye mülkiyetine bedelsiz geçişi ve parsellerinde imar parseline dönüştürülmesi sağlanır.

Tamamen veya kısmen hisseli parseller üzerinde yapılaşmış alanlarda imar planlarına uygun olarak imar ıslah çalışmasını yürütür. Bu çalışma ile, hisseli parseller müstakil ve imarlı parsele dönüştürülür. Uygulama alanı içindeki yol, yeşil alan, otopark ve çocuk oyun alanlarının bedelsiz olarak Belediye mülkiyetine geçişi sağlanır.

İnşaat yapılacak parsellerin, açılacak yolların, yapılacak yeşil alan, çocuk oyun alanı ve parkların zemindeki sınırlarının tespit işlemlerini yürütür.


Abdurrahim AKBAŞ
Emlak ve İstimlak Müdürü