• Yenişehir Belediyesi
  • /
  • Fuar Merkezi

YENİŞEHİR FUAR MERKEZİ

 

PROJENİN ADI:

            YENİŞEHİR BELEDİYESİ FUAR MERKEZİ

PROJENİN YAPILMASINDAKİ AMAÇ:

            Ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik iş birliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için bu proje yaşama geçirildi.

HEDEF KİTLE:

            Ticaret ve üretim ile uğraşan ulusal ve uluslararası firmalar.

PROJENİN KAPSAMI:

            32.000 m2 kapalı alan olarak düşünülen fuar alanının 16.000 m2 si tamamlanarak hizmete açılmıştır. Yaklaşık 42.000 m2 açık alanı mevcuttur. Bina içeresinde 3 ayrı hol kapalı sergi alanı, 5 ayrı seminer salonu, gezi alanı, 1600 m2 fuaye, 2 kafeterya, 200 kişilik restoran, 8 idari büro ve 23.000 m2 otopark alanı bulunmaktadır.

PROJEDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR:

            Fuar Merkezi ihale yoluyla CNR EXPO adlı firmaya kiraya verilmiş olup, yüklenici firma yıl boyunca düzenli olarak ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlemektedir.