• Yenişehir Belediyesi
  • /
  • Kadın Sığınma Evi

 

Kadın Sığınma Evi

 

PROJENİN ADI:

            Kadın Sığınma Evi

PROJENİN YERİ:

            Deniz Mahallesi

PROJENİN YAPILMASINDAKİ AMAÇ:

            Şiddete uğrayan kadınların korunması ve ikamet ettirilerek yeni iş uğraş becerileri kazandırılıp hayata dahil edilmesi.

HEDEF KİTLE:

            Şiddete maruz kalan, çaresiz kadınlar ve çocukları.

PROJENİN KAPSAMI:

            2250 m2 arsa üzerine yapılmış olan bu yapı toplam 2400 m2 kapalı alana sahiptir. 3 kattan oluşmaktadır.

            Bu proje kapsamında bodrum katta teknik mahaller, sığınak ve iç bahçe bulunmaktadır. diğer katlarda 37 kişinin kalacağı 23 konaklama odası, yemekhane, iş uğraş atölyeleri, yönetim ofisleri ve görüşme odaları bulunmaktadır.

            Proje kapsamında kapalı alan dışında peyzaj alanları, spor etkinliklerinin yapılabileceği alan ve açık otoparklar bulunmaktadır.

PROJEDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR:

            Proje tamamlanmıştır.