• Yenişehir Belediyesi
  • /
  • Haberler
  • /
  • YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM GENÇ 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim GENÇ 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

 

               "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabulünün 69. yıldönümü olan bugün, insanlık tarihinin en önemli kilometre taşlarından birini oluşturmaktadır. Yüzyıllar boyunca süren bir mücadelenin sonucunda, insanların doğuştan eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir beyannamenin kabul edilişini kutluyoruz. Beyanname, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Buna göre herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal yada başka bir görüş ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu Beyannamede ileri sürülen tüm hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde istifade eder.

               Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizde, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması için atılan her adım, Ülkemizin ve Milletimizin Çağdaş Dünya Uluslarıyla bütünleşmesinin gereği olmasının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisindeki tüm vatandaşlarına gösterdiği önemin ve saygının da gereği olduğu unutulmamalıdır.

               İnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlar, saygılarımı sunarım.” dedi.