• Yenişehir Belediyesi
 • /
 • Belediye Meclisi

Belediye Meclisi

Yapısı :

Belediye Meclisi belediyenin en büyük karar organıdır. 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde Belediye Başkanı ile birlikte seçilir.

 

 • Nüfusu 10.000 'e kadar olan belediyelerde 9,
 • Nüfusu 10.001'den 20.000 'e kadar olan belediyelerde 11,
 • Nüfusu 20.001' den 50.000 'e kadar olan belediyelerde 15,
 • Nüfusu 50.001 'den 100.000 'e kadar olan belediyelerde 25,
 • Nüfusu 100.001' den 250.000' e kadar olan belediyelerde 31,
 • Nüfusu 250.001' den 500.000' e kadar olan belediyelerde 37,
 • Nüfusu 500.001' den 1.000.000' a kadar olan belediyelerde 45,
 • Nüfusu 1.000.000 dan fazla olan belediyelerde 55
 • Asıl ve aynı sayıda yedek meclis üyesi seçilir.

 

Belediye Başkanı Belediye Meclisinin de Başkanıdır. Belediye Başkanı ile birlikte Meclisin oy kullanan üye sayısı 32 olmaktadır. Toplantı yeter çoğunluğu ile karar yeter çoğunluğu 32 üyeye göre hesaplanmaktadır.

Görev ve Yetkileri
 • Stratejik plan görüşerek kabul etmek.
 • Yatırım ve çalışma programlarını görüşerek kabul etmek.
 • Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşerek kabul etmek.
 • Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek.
 • Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak.
 • Borçlanmaya karar vermek.
 • Taşınmaz alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine, tahsisin kaldırılmasına karar vermek.
 • Taşınmaz malların üç yıldan fazla kiralanmasına karar vermek.
 • İlgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
 • Şartlı bağışları kabul etmek.
 • Bütçe içi işletme kurulmasına karar vermek.
 • Türk Ticaret Kanununa tabii ortaklıklar kurulmasına karar vermek.
 • Belediye adına imtiyaz verilmesine karar vermek.
 • Belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
 • Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
 • Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 • Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine isim vermek.
 • Mahalle kurulmasına, kaldırılmasına, birleştirilmesine, adları ile sınırlarının tespitine ve değiştirilmesine karar vermek.
 • Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyelerle ve mahalli idare birlikleriyle kardeşkent ilişkisi kurulmasına karar vermek.
 • Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
 • İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
 

Meclis Üyeleri :

Akın GÜNEŞ

 

Nail Okar

 

Şeref TAN

 
 

Ersin SERİN

 

Ayla KOÇ IŞIK

 

Mehmet Özgür SANAL

 

Mehmet Sadık TÜRÜT

 

Haydar ARICAN

 

Erkan DÜMER

 

Şaban FAZLIOĞLU

 

 

Hüseyin ÖZVEREN

 

Zehra TOKGÖZ

 

Ethem GÜLER

 

Osman TURAN

 

Fatma YÜKSEL AKIN

 

Ersin NAS

 

Yusuf KAPLAN

 

Hasan AY

 

Gülcan KIŞ

 

Davut SOYLAR

 

Habip ÇETİN

 

Ender ŞENER

 

Mehmet Levent ÖZÇELİK

 

Sevgi UĞURLUHasan ÖZCAN

 

Engin GÜNERİ

 

Mustafa Beyti HAS

 

 

hacidayan

Hacı DAYAN

 

 

Fatma Muazzez DEMİREL

 

Enüs KORKMAZ

 
   

Tamer GÜNER