• Yenişehir Belediyesi
  • /
  • Bildirimler

   2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçları açıklanmış olup, Belediyemiz personellerinin sınav sonuçlarını gösteren liste aşağıda verilmiştir. 

2018_GYUD_SINAV_SONUCLARI.pdf

 

 

 

   696 Sayılı KHK kapsamında 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 24. Madde kapsamında 4734 sayılı Kamu ihale kapsamında hizmet alımı yapılan personellerin Mahalli İdareler Şirketlerinde İşçi Statüsüne geçiş işlemleri usul ve esasları hakkında Tebliğin 41. maddesine göre, Sınavda başarılı olan personellerin Yenişehir Belediyesi Personel Limited Şirketine İşçi Statüsünde işe alınma şartlarını taşıyan personeller belirlenerek tespit komisyonu tarafından karar altına alınmıştır. Sonuç Listesi aşağıda belirtilmiştir.

TESPIT_KOMISYONU_KARAR_TUTANAGI_VE_EKLI_LISTE.pdf

 

 

   696 sayılı KHK kapsamında 375 sayılı KHK'ye eklenen geçici 23. ve 24. madde kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale kapsamında hizmet alımı yapılan personellerin kadroya geçiş işlemleri usul ve esaslarına binaen Belediyemiz Ek Binasında 14.03.2018-20.03.2018 tarihleri arasında  yapılan sınav sonuç listesi ve sınav kurul karar tutanağı aşağıda belirtilmiştir. 

BASARI_LISTESI.pdf

 

   

 

   696 sayılı KHK kapsamında 375 sayılı KHK'ye eklenen geçici 23. ve 24. madde kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale kapsamında hizmet alımı yapılan personellerin kadroya geçiş işlemleri usul ve esaslarına binaen yapılacak olan sınava girecek personellerin listesi ve sınav kurul tutanağı aşağıda belirtilmiştir. 

 

SINAV_KURUL_TUTANAGI_VE_PERSONEL_LİSTESİ

 

    

 

   01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda Tespit Komisyonunca başvuruları kabul edilen ve edilmeyen işçilerin kesin olmayan listeleri aşağıda belirtilmiştir.

Tespit_Komisyonu_Karar_Tutanagi_ve_Ekli_Liste.pdf

 

 

 

GOREVDE_YUKSELME VE UNVAN DEGiSiKLiGi_SINAVINA_GIRECEK_PERSONELLER.pdf