• Yenişehir Belediyesi
  • /
  • Bilgi İşlem

 

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ


Tel : 0324 327 33 00 Dahili : 1100-1101-1102-1103-1104

   Bilgi İşlem Müdürlüğü özet olarak : Olanaklarının elverdiği ölçüde teknolojiden maksimum faydayı sağlamaya çalışarak ; İnternet Sitesi, Muhasebe ve Gelir Programları, Genel Yazışma ve Evrak Kayıt Programı, İmar Uygulama Programı, Akaryakıt Takip ve Hakediş Programı, Meclis ve Encümen Kararları Yazım Programı gibi programların geliştirilmesini sağlamaktır. Bu gün itibariyle tüm birimler işlemlerini bilgisayar ortamında yapmaktadır. Gelişen teknolojiye göre programların güncellemesi sürdürülmektedir.


Göher ŞAHİN
Bilgi İşlem Müdürü