• Yenişehir Belediyesi
  • /
  • Sanat Evi

 

 

1-)PROJENİN HEDEFLERİ

Kültür ve sanat eğitimi verilebilecek ve bu alanda faaliyetlerin sergileneceği bir mekan oluşturmak.

2-)PROJENİN KAPSADIĞI BÖLGE

Mersin

3-)HEDEF GRUPLAR

Mersin Halkı

4-)BEKLENEN SONUÇLAR

1268 m2 arazi üzerinde 2500 m2 kapalı inşaat alanı bulunan Sanat Evi projesi içerisinde 175 m2 sergi salonu,12 adet 50 m2 lik atölyeler, 3 adet 25 m2 lik atölyeler, 1 adet 175 m2 kafeterya, 1 adet 150 kişilik çok amaçlı salon ve fuayesi, depolar, teknik mahaller bulunmaktadır. 6 katlı bu merkezin peyzaj alanları ve açık otoparkının bulunduğu geniş bir çevre düzenlemesi vardır.

Halkımızın sanat eğitimine destek vermek ve sanat icra edebileceği fiziksel ortam sağlamak