• Yenişehir Belediyesi
  • /
  • Başkanın Mesajı

   

   Günümüzde bütün Dünya’da belediyelere demokratik kurumların önde gelenlerinden biri gözü ile bakılır. Bunun başta gelen nedeni, yerel yönetimlerin, halkın kendi kendini yönetmesine olanak veren kurumlar olmasıdır. Halk bunu kendi eliyle seçmiş olduğu organlar aracılığı ile yapar.

   Kuşku yok ki yerel yönetim organlarının salt seçimle oluşmasının öngörülmesi kurumların demokratik nitelik kazanmalarına yetmez. Gerçek bir halk katılımının da sağlanması gerekir. Bu da toplumdaki türlü katmanlara katılım yollarını açmakla olanaklıdır. Katılımcılık çağdaş belediyeciliğin yeni gücü haline getirilmelidir. Çağdaş Belediyeciliğin katılımcılık ve temsil gibi niteliklerinin en iyi belediyelerde gerçekleşeceği yadsınamaz bir gerçektir. Çünkü belediyeler demokrasinin temel taşıdır.

   Bir yerel yönetim biriminde yaşıyan insanların çağdaş, ortak ve yerel sorunlarını çözmek için kurulmuş sivil toplum örgütleri belediye olarak adlandırılır. Bu örgütlerin hukuka uygunluk açısından denetlenmesi saydam olmaları için yetmez.

   Bunun için kamuoyu denetiminin ön plana çıkarılması gerekir. Halkın bilgi ve denetimine açık olan belediyelerde savurganlık ve yolsuzluk olasılığı ortadan kalkar.

   Günümüzde çağdaş, katılımcı, şeffaf ve sosyal belediyecilik tüm yerel yöneticilerin temel hedefi olmalıdır. 

   Siz saygıdeğer Yenişehirli hemşehrilerimin bana verdiği beş yıllık hizmet süresini, bu görüş ve ilkeler ışığında çalışarak tamamlayacağıma söz veriyorum. 

 

                              İbrahim GENÇ
                              Belediye Başkanı