• Yenişehir Belediyesi
  • /
  • Yazı İşleri

 

 

                yaziisleri

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel : 0324 327 33 00 Dahili : 2030 - 2031 - 2032 - 2033

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü özet olarak : Meclis toplantıları için gündemin hazırlanarak gerekli duyuruların yapılmasını, görüşme tutanaklarının kaydedilmesini, alınan kararların yazımını ve uygulayıcı birimlere gönderilmesi işlemlerini yürütür.

Encümen toplantısı için gündemin hazırlanmasını, alınan kararların yazılmasını ve uygulayıcı birimlere gönderilmesini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleler için gerekli ilanların yapılmasını ve ihale tekliflerinin Encümene getirilmesini yürütür.

Genel evrak kayıt işlemini yürütür.


Gülten ÖGE
Yazı İşleri Müdürü