Mersin Yenişehir Belediyesi

Unutmayınız !
Vergi Barışı Yasasından Yararlanmak İçin 31 Aralık 2014 Tarihine Kadar Başvuru Yapmalısınız.

Hoşgeldiniz!

Sevgili Yenişehirli,
Günümüzde bütün Dünya’da belediyelere demokratik kurumların önde gelenlerinden biri gözü ile bakılır.

Bunun başta gelen nedeni, yerel yönetimlerin, halkın kendi kendini yönetmesine olanak veren kurumlar olmasıdır. Halk bunu kendi eliyle seçmiş olduğu organlar aracılığı ile yapar. Kuşku yok ki yerel yönetim organlarının salt seçimle oluşmasının öngörülmesi kurumların demokratik nitelik kazanmalarına yetmez. Gerçek bir halk katılımının da sağlanması gerekir. Bu da toplumdaki türlü katmanlara katılım yollarını açmakla olanaklıdır. Katılımcılık çağdaş belediyeciliğin yeni gücü haline getirilmelidir. Çağdaş Belediyeciliğin katılımcılık ve temsil gibi niteliklerinin en iyi belediyelerde gerçekleşeceği yadsınamaz bir gerçektir. Çünkü belediyeler demokrasinin temel taşıdır.

Meclis Gündemi