Mersin Yenişehir Belediyesi

Unutmayınız !

Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin 2. Taksidinin Son Ödeme Tarihi 30 Kasım 2015 dir.
Hoşgeldiniz!

Sevgili Yenişehirli,
Günümüzde bütün Dünya’da belediyelere demokratik kurumların önde gelenlerinden biri gözü ile bakılır.

Bunun başta gelen nedeni, yerel yönetimlerin, halkın kendi kendini yönetmesine olanak veren kurumlar olmasıdır. Halk bunu kendi eliyle seçmiş olduğu organlar aracılığı ile yapar. Kuşku yok ki yerel yönetim organlarının salt seçimle oluşmasının öngörülmesi kurumların demokratik nitelik kazanmalarına yetmez. Gerçek bir halk katılımının da sağlanması gerekir. Bu da toplumdaki türlü katmanlara katılım yollarını açmakla olanaklıdır. Katılımcılık çağdaş belediyeciliğin yeni gücü haline getirilmelidir. Çağdaş Belediyeciliğin katılımcılık ve temsil gibi niteliklerinin en iyi belediyelerde gerçekleşeceği yadsınamaz bir gerçektir. Çünkü belediyeler demokrasinin temel taşıdır.

Meclis Gündemi
Raporlar