Mersin Yenişehir Belediyesi

Unutmayınız !
Yenişehir İlçesi sınırları dahilinde bulunan ana arterler ile 15 metre ve üstü olan yolların temizlik işleri
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başlanmıştır.
Hoşgeldiniz!

Sevgili Yenişehirli,
Günümüzde bütün Dünya’da belediyelere demokratik kurumların önde gelenlerinden biri gözü ile bakılır.

Bunun başta gelen nedeni, yerel yönetimlerin, halkın kendi kendini yönetmesine olanak veren kurumlar olmasıdır. Halk bunu kendi eliyle seçmiş olduğu organlar aracılığı ile yapar. Kuşku yok ki yerel yönetim organlarının salt seçimle oluşmasının öngörülmesi kurumların demokratik nitelik kazanmalarına yetmez. Gerçek bir halk katılımının da sağlanması gerekir. Bu da toplumdaki türlü katmanlara katılım yollarını açmakla olanaklıdır. Katılımcılık çağdaş belediyeciliğin yeni gücü haline getirilmelidir. Çağdaş Belediyeciliğin katılımcılık ve temsil gibi niteliklerinin en iyi belediyelerde gerçekleşeceği yadsınamaz bir gerçektir. Çünkü belediyeler demokrasinin temel taşıdır.

Meclis Gündemi
Raporlar